Auteur: SHC

VERBORGEN VERLEDEN UIT MILL.

Veel BN-ers zijn op TV al voorbijgekomen in de uitzending “VERBORGEN VERLEDEN”, wat gepaard ging
met veel interessante achtergronden uit het eigen familieverleden. Ongetwijfeld is dat ook van
toepassing op het familieverleden van families met wortels in Mill en de wijde regio. Dat is wel
gebleken uit het stamboomonderzoek dat leden van het Stamboomcafé van Hobbycentrum Mill in de
achterliggende jaren hebben gedaan. Verrassende, confronterende, soms blijde maar soms ook
tragische gebeurtenissen waar eigen familieleden mee in aanraking zijn gekomen. Loopt u zelf ook met
plannen rond dergelijke informatie tevoorschijn te halen, dan kan het Stamboomcafé u daar mee
helpen. In het Stamboomcafé hebben we maandelijks groepsbijeenkomsten, waarin we onder
deskundige begeleiding al vele tipjes van sluiers op hebben kunnen lichten. Nog vóór aanvang van de
zomer gaan wij een tweetal inloopdagen organiseren om u vrijblijvend op weg te helpen met uw eigen
stamboomonderzoek. Daarbij maken we gebruik van het gratis te downloaden stamboomprogramma
Aldfaer (zie de website http://aldfaer.net/sitemap/?q=downloads). Installatie hiervan is alleen
mogelijk op een Windows computer.

Tijdens de inloopdagen kunnen wij u ter plaatse helpen met de installatie van het programma Aldfaer
op uw windows computer (laptop) en tegelijk ook al starten met het opsporen van gegevens van alle
voorouders geboren tussen 1800 en 1900. Dat is al mogelijk als wij over de voor- en achternaam
inclusief geboortedatum en geboorteplaats van één voorouderpaar (geboren vóór 1920) kunnen
beschikken. Ter plaatse kunnen wij dan de informatie van al uw voorouders opsporen en willen dit
ook graag met u delen. In geval u een geheugenstick meebrengt, dan kunnen onmiddellijk ook alle
informatie op uw geheugenstick zetten.
Inloopdagen zijn op: zaterdag 29 april en zaterdag 20 mei telkens van 11.00 tot 15.00.
Loactie: Hobbycentrum Mill (Hoogstraat 17, achter gemeentehuis,).
Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van Hobby Centrum Mill
https://hobbycentrummill.nl/ onder het kopje “Nieuws”.

Voor het inschrijfformulier: Klik hier

EXCURSIE HOBBY CENTRUM-MILL

We gaan naar imker Piet Selten op dinsdag 25 april as. Adres; Ophovenlaan 62 in Wilbertoord.Piet geeft ons een inkijk in het leven van de bijen en van de imker aan de hand van een video film en ander beeldmateriaal. Ook zal het mogelijk zijn om een kijkje te nemen in een bijenkast. Voor je eigen veiligheid; bijen worden onrustig van een alcohol lucht, dus ook van parfum, aftershave, deodorant enz.  Gebruik het die dag dan ook niet.

Vertrek om 13.30 uur. Personen die met de fiets willen gaan: gezamenlijk vertrek om 13.30 uur vanaf het HCM gebouw. Die met de auto gaan: vertrek om 13.45 uur vanaf het HCM  gebouw. Ontvangst om 14.00 uur met koffie of thee. De toegang is gratis en het aantal deelnemers is onbeperkt.

Aanmelden vóór 18 april uitsluitend bij Henk Gest. Email: henkgest@gmail.com of tel. 0649996450.

Excursie Maashorst

Op donderdag 23 maart zijn we met 22 leden van het H.C.-M. op bezoek geweest bij de natuurbegraafplaats “De Maashorst” in Schaijk. Na een uitgebreide voorlichting  in de ontvangstkamer over de begraafplaats en het functioneren ervan, werden wij rondgeleid over het enorme terrein. De nadruk ligt hier op de natuur en men wil deze zo min mogelijk beschadigen en ook behouden. Je kunt ervoor kiezen om de plek van het natuurgraf te markeren met een houten gedenkteken met persoonlijke inscriptie en dat is dan voor “eeuwig”. Tot slot kregen we nog koffie en een info brochure. Kortom het was een informatieve middag.Tot de volgende excursie, die weer een heel ander karakter zal hebben.

Tekst: Henk Gest.  Foto: Marius Willems

N.L. Doet actie : het Hobbycentrum -Mill en verzorgingscentrum Aldenhorst-Mill werken samen.

In het kader van N.L. Doet 2023 heeft het Hobby Centrum – Mill  voor de tiende  keer werkstukken n.l. nu kweektafel en vogelhuisjes gemaakt voor de inwoners van het verzorgingstehuis “Aldenhorst”.

De hobbygroep Hout heeft dit samen met andere vrijwilligers in de werkplaats van het Hobbycentrum gemaakt. Al meer dan 15 jaar is het  Hobby Centrum-Mill  actief tijdens Nat. Burendag en NL Doet dag, we verlenen medewerking  aan projecten voor de inwoners en organisaties binnen de gemeente Land v Cuyk. Regelmatig helpen  medewerkers van andere organisaties  bijv. Rabobank land v Cuyk- Woningbouw vereniging Mooiland ook mee om  mooie projecten te maken  voor onze inwoners. Dit bevordert de maatschappelijke betrokkenheid.

N.L. Doet wordt ieder jaar op de 2de zaterdag van maart gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. N.L. doet is een dag waarop de buurt bij het Hobby Centrum gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Doel van N.L. Doet is om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Wil je meer weten over het  Hobby Centrum, kijk op onze website, of info@seniorenhobbycentrum.nl.

De expositie “BLOEMIGE BLOEMEN” van het Hobbycentrum Mill in de Wester is geopend.

De expositie van de schilders- en fotografiegroep van het Hobbycentrum Mill is officieel geopend door Peter Beijers. Na een mooie toespraak werd door alle deelnemers en genodigden getoast op deze interessante expositie.

Iedereen mocht daarna een kijkje nemen en een gesprek aangaan met de schilders en fotograven die aanwezig waren, het is altijd leuk om te horen hoe een werk tot stand is gekomen, waarom heb je het thema Bloemige bloemen op deze manier uitgewerkt?

Belangrijk is dat men het eigen gevoel legt in het werk, daardoor krijg je ook heel verschillende schilderijen en foto’s en is de expositie afwisselend en leuk om te bezichtigen.

Hartelijk welkom tijdens de openingstijden van De Wester om zelf te zien hoe de deelnemers hun idee hebben uitgewerkt.

Meer informatie over het Hobbycentrum Mill kun je vinden op de site:  www.hobbycentrummill.nl