HOBBY CENTRUM – MILL op excursie bij Afvalenergiecentrale ARN-Weurt

Voor een excursie richting afvalcentrale was grote belangstelling We wilden allemaal  graag weten wat er nu eigenlijk met ons afval gebeurd. Na een uitgebreide uitleg (met koffie) over wat de ARN doet,  kregen we een rondleiding met een bus over het enorme terrein en te voet ook nog in de hallen waar het afval verwerkt wordt.

Wie-wat is ARN : Afvalenergiecentrale ARN BV, te Weurt, bij Nijmegen is een grote fabriek waar van afval elektriciteit gemaakt wordt en biogas uit gft-afval.  Het groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) wordt bij ARN B.V. in een speciale installatie vergist, waarbij gas ontstaat. Dit gas wordt gezuiverd en vervolgens geleverd aan het openbare aardgasnet. Biogas is een bijzonder schone brandstof. Een vuistregel is dat een personenauto 1 km kan rijden van het gas dat uit 1 kg gft-afval wordt gewonnen en een bus 1 km uit 7 kg gft-afval. ARN kan per jaar 70.000 ton gft-afval vergisten.

Het gft-afval wordt verkleind en gezeefd. Alles wat kleiner is dan 6 cm wordt in een vergister gemengd met het gft-afval dat al in de installatie aanwezig was en met water. Zo ontstaat een pap van rottend afval. De temperatuur in de vergister is 54 °C. Door de bacteriën gaat het gft-afval ‘gisten’. Daarbij ontstaat gas. Het gft-afval blijft 14 dagen in de vergister om er gas uit te winnen. Het biogas wordt in een zuiveringsinstallatie gescheiden in aardgas en koolzuur.

In twee grote ovens wordt het afval verbrand. Je moet je de ovens voorstellen als 7 klaslokalen boven op elkaar gestapeld! In die ovens brandt het vuur dag en nacht, dag in dag uit. De bodem van de oven bestaat uit een rooster dat beweegt. Het afval komt door een trechter op het rooster in de oven binnen. De temperatuur in de ovens wordt ongeveer 1150 °C (ijzer smelt bij 1538 °C). Deze hitte zorgt ervoor dat al het afval goed verbrandt. Langs de wanden en het plafond van de ovens hangen buizen gevuld met water. Die buizen worden gloeiend heet, zo heet dat het water gaat stomen. Stoom heeft kracht, denk maar eens aan een pan of een fluitketel op het fornuis. De elektriciteit die de generator (dynamo) bij ARN levert is voldoende om 50.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Bij ARN wordt een groot deel van het restafval gedroogd in tunnels. De bacteriën in het afval zorgen dat de temperatuur in de tunnels (8) oploopt tot 60 °C. Om dit drogingsproces goed te laten verlopen wordt lucht door de tunnels geblazen. Het vocht uit het afval en de lucht worden gezuiverd. Dit wordt ook wel een secundaire brandstof genoemd. Deze wordt opgeslagen in bunkers. Dat zijn grote betonnen bakken. Met gigantische grijpers wordt de brandstof in de trechters van de ovens gegooid. Wat op het rooster in de oven na verbranden achterblijft, noemen wij ‘slakken’. Deze slakken worden afgekoeld en schoongemaakt. Daarna worden slakken gebruikt in de wegenbouw om bijvoorbeeld een nieuwe weg aan te leggen of om een weg op te hogen.

In Nederland maken de mensen gemiddeld per persoon per jaar 500 kilo afval. De helft daarvan (250 kilo) is huisvuil of restafval. In Nederland is dat 16 miljoen (aantal inwoners)