Nieuwjaar Receptie Hobby Centrum: veel belangstelling.

De nieuwjaar borrel van het H.C. is langzaam een traditie aan het worden. De deelnemers – vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd. De locatie H.C.-Hoogstraat was te klein aan het worden. Dus zijn we  uitgeweken naar wijk accommodatie De Wester. Een experiment waar we gezien de inzet van de beheerder-vrijwilligers van de Wester als “gasten” verwelkomt werden. Het Hobby Centrum bestaat uit vele hobby groepen, bijv. Hobby Muziek. Deze muziekband kent 18 gitaristen ( uniek) al 7 jaren oefenen deze 2x per maand onder leiding van Chef dirigent Stanny Goossens. Inmiddels diverse optredens. Nu voor de 1ste keer ook aanwezig bij de Nieuwjaar receptie zeer succesvol.

Voor voorzitter Jo van Soest was het de eerste keer dat hij zijn nieuwjaarstoespraak uitsprak. Hij keek achterom , maar vooral ook vooruit. Waar staat het HC nu en waar gaat de toekomst naar toe. Qua Hobby’s, maar vooral qua locatie.

Achterom: de behaalde resultaten jaar 2023 . Nieuw de Pop-formule-studie kring -klik en Tik. Er kan nu al gesproken worden dat deze formule een meerwaarde is voor het H.C.

De rode draad is nog steeds: de voortgang om tot een nieuwe locatie te komen. Een inmiddels eindeloos proces (7 jaar) van besprekingen-  -discussie laat langzaam resultaten zien. Deze maand nog zal iets m

eer duidelijk worden of verhuizing richting cultureel centrum Myllesweerd een haalbare zaak is. Financieel-invulling van v.h. huurcontract zijn op dit moment nog valkuilen.

Streven is dat 2025 een verhuizing gerealiseerd kan worden: Meer dan 300 deelnemers ( senioren-medioren uit 25 kernen rondom Mill ) en 35 kinderen ( Jeugd H.C.)  hopen op een goede huisvesting. Meer dan 15 jaar zittend in een slooppand , is anno 2024 niet meer van deze tijd.

De avond kreeg nog een warm tintje: de glühwein werd ruim gedeeld met een ieder, onder begeleiding van de muziek gitaargroep.