Start Studiekring, een samenwerking tussen het Hobbycentrum Mill en de bibliotheek.

Vrijdag 21 april was er in de bibliotheek in Mill de eerste bijeenkomst om te kijken of het mogelijk is om een studiekring- Mill op te richten. Dit initiatief is een samenwerking tussen de bibliotheek en het Hobbycentrum in Mill. In 2016 was de landelijke oprichting Platform Studiekringen 50plus met als doel:  landelijke vorm van volwasseneneducatie. Laat je inspireren en train je brain.Het fenomeen studiekring bestaat al in het Land van Cuijk in Boxmeer.

Wat houdt een studie kring in :

 • Een vaste groep komt volgens een vaste frequentie bij elkaar
 • Elke bijeenkomst start met een rondje actualiteiten
 • De keuze van onderwerpen is vrij
 • Elke bijeenkomst is iemand die een thema heeft voorbereid
 • Een thema kan ook een uitje zijn, bijvoorbeeld naar een museum

Wat betekent een studie kring;

 • Ontspanning en gezelligheid
 • Behoud van een gezonde geest
 • Inbreng van eigen levenservaring
 • Plek om talenten te ontplooien
 • Uiting geven aan nieuwsgierigheid
 • Met respect op elkaar reageren
 • Geborgenheid van een groep
 • Eigen initiatief stimuleren
 • Niet vrijblijvend.

De bijeenkomst werd geopend door Ton van den Heuvel namens het Hobbycentrum- Mill daarna volgde een duidelijke prestatie van Wilma Lems van de bibliotheek. Mede door de grote opkomst kunnen we er zeker van zijn dat we na de zomer gaan starten met de Studiekring in Mill.

Deze opstart onder begeleiding zal in september gaan starten –  met 3 leerbijeenkomsten op de vaste vrijdagmorgen in de Bibliotheek in Mill.

Voor meer info kijk eens op de site van :  www.hobbycentrummill.nl of www.biblioplus.nl of www.hobbycentrummill.nl