Privacyregeling

“Het Seniorenhobbycentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Het SHC beschikt over een privacyreglement dat bij de secretaris ter inzage ligt.”